м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 58-б, тел. 412-16-13, E-mail: obolon_298@i.ua


До уваги батьків!

Спеціалізована школа № 298 проводить додатковий
 набір дітей до другого та третього класів.
Звертатись до секретаря школи.
 

Адміністрація.

 

ПРАВИЛА 

конкурсного приймання дітей ( учнів ) до спеціалізованої школи
 № 298 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу
.

1.Загальні положення

 1.1 Приймання дітей ( учнів ) до спеціалізованої школи № 298 здійснюється на конкурсній основі.

 1.2 У конкурсному відборі ( конкурсі ) можуть брати участь  діти ( учні ) незалежно від місця проживання. 

 1.3 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

 

2.1  До участі в конкурсі допускаються діти(учні ) на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють ), що надається на ім‘я  директора школи, табеля успішності  учня (крім дітей, які вступають до 1 класу ) або свідоцтва про базову середню освіту, якщо учень вступає в 10 клас старшої школи. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 –го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

 2.2  Для проведення конкурсного відбору в школі створюється психолого-педагогічна конкурсна комісія , склад якої затверджується наказом директора. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є заступник директора школи з навчально-виховної роботи.                                                             

 2.3    Для участі конкурсному відборі дітей 6-7 річного віку батьки роблять попередній запис дітей  в кабінеті  212 ( т.412-16-13)

3 Проведення конкурсу

 

3.1 Конкурсне приймання дітей, які вступають :                                     

·         до 1 класу, проводиться    у квітні - травні поточного навчального року  у формі співбесіди в присутності батьків, або осіб, які їх замінюють.

·         до 10 класу, проводиться  у першій половині серпня , у формі конкурсного випробування з англійської мови.

·         до інших класів протягом року( за наявністю вільних місць) у формі конкурсного випробування з англійської мови.

                                                                            

 3.2    До проведення співбесіди з дітьми, що вступають до 1 класу батьки ознайомлюються з загальними напрямками співбесіди.

Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.

3.3          Результати співбесіди оформлюються у вигляді протоколу комісії і оголошуються для ознайомлення всіх його учасників ( до першого класу в день проведення співбесіди, до п"ятого і десятого класів не пізніше, ніж через 3 дні після проведення випробувань).

4. Порядок зарахування

 

  4.1 Діти (учні ), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5ти днів після оголошення результатів конкурсу

4.2 До навчального закладу подаються такі документи :

- копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка

 ( довідка ) встановленого зразка

4.3 Якщо діти (учні ), їх батьки або особи, що їх замінюють ,не згодні з рішенням педагогічної конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається школою за погодженням з  Управлінням освіти Оболонського району м. Києва. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4 .У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5  Діти , які не пройшли конкурсного відбору  для зарахування до першого класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього закладу.

4.6.  Діти ( учні ), які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця  може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

  1. Контроль за проведенням конкурсу.

 

5.1 Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів) до спеціалізованих шкіл.

 

 

 

Обговорено і схвалено на спільному засіданні

педагогічної ради та ради школи  21.01.2010 року